ALLMOGEKORNA

Allmogekon var den ko som förr var allmän i hela vårt land. Det är troligt att den härstammar från en såväl nordlig som sydlig invandringsväg. Fram till 1992 trodde man att de enda kvarvarande resterna av allmogekon var Fjällko och Rödkulla. Hos Tore Torsson i Ulfered i Väne-Ryr i Västergötland, hittades emellertid en oförädlad sluten besättning av behornade allmogekor som hållits i släkten i drygt hundra år och med obetydlig inblandning av andra raser. Korna har sedan 1940-talet inte mjölkats utan hållits som betesdjur och dikor utan någon som helst förädlingsavel och ofta med fribetäckning av flera tjurar. Detta blev startskottet till att försöka rädda kvar denna lilla rest av den behornade allmogekon.

Allmogekon var ett allmänt begrepp förr och den sista kända resten kallade man något missvisande för Smålandskon. Det fanns emellertid olika varianter av den behornade allmogekon såsom Gotlandskon och flera varianter i andra trakter framför allt i Sydsverige. I norra delen av Sverige dominerade Fjällkor och Rödkullor. Vi döpte denna lilla rest av behornade allmogekor till Väneko och inrättade omedelbart en sluten stambok för gruppen. Så uppstod Föreningen Allmogekon år 1993. Förutom Vänekon så har föreningen också tagit på sitt ansvar att bevara Ringamålakon och Bohuskullan.

Bohuskullan

Bohuskullan är en variant av fjällko som förr fanns på de karga betena i norra Bohuslän, bla på Kynnefjäll. Foto: Krister Kortebäck

 

Ringamålakon

Ringamålakon är en sista rest av den riktigt gamla SRB:n funnen i en sluten besättning i Ringamåla i norra Blekinge. Foto: Jan-Olov Storm

 

Vänekon

Vänekon är en behornad rest av den gamla allmogekon som förr var vanlig i södra Sverige, funnen i en gammal sluten besättning i Väne-Ryr på gränsen mellan Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Foto: Krister Kortebäck

 

Uppdaterad 2010-12-21