Vår föreningen har ansvar för tre av lantraserna av kor som finns i Sverige: Bohuskulla, Väneko och Ringamålako. Du kan läsa mer om dessa på deras respektive specifika sida (nås i undermenyn).
Det finns också andra lantraser av kor i Sverige, som främjas av andra föreningar, t.ex:
Fjällnära boskap, som registerförs av Föreningen för äldre svensk boskap  (www.boskap.nu)
Rödkulla, som registerförs av Sveriges Rödkulleförening (www.rodkullan.se).

föreningens arbete med koraserna styrs av avelsplanen, som är godkänd av jordbruksverket. I avelsplanen anger vi vilka mål vi har med bevarandearbete, dvs att bevara dem som levande genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgrupperna när det aktiva bevarandearbetet påbörjades”.

 Avelsplanen kan laddas ner som en pdf-fil här: Avelsplan Allmogekor 2015 – 2020