Medlemskap

Man behöver inte vara koägare för att vara medlem. Vi välkomnar nya medlemmar – såväl dig som vill stödja vår förening – liksom dig som är blivande djurägare! Du blir enklast medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro – glöm ej att ange namn och adress. Medlemsavgiften för år 2024 är 300 kr per år. Avgiften för familjemedlemmar är 100 kr per år. Föreningen Allmogekons bankgiro är 790 – 5516

Som medlem får du vår medlemstidning ALLMOGEKON  - den innehåller bl.a. information om vad som är på gång och aktuell information om våra allmogekor.

Frågor om medlemskap kan du ställa till föreningens ordförande Per Nilsson, som enklast nås via epost

ordforande(snabel-a)allmogekon.se

Intresserad av att köpa Allmogekor? Tag kontakt med respektive livdjursförmedlare. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.