Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter
Nyhet 27:e maj: Livdjurspriser

På begäran ligger nu information om föreslagna livdjurspriser under fliken om djur till salu/köpes.

Nyhet 15:e April: uppdaterad transportpolicy

Information om föreningens  transportpolicy kan du nu hitta under fliken om djur till salu/köpes.

Nyhet 18:e mars: Årsmötet skjuts på tiden

På grund av pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på tiden för årsmötet (som annars skulle hållas i maj). Vi avvaktar utvecklingen och återkommer med besked om när årsmötet kommer att ske, och om det blir ett vanligt möte eller ett videomöte.

 

Uppdatering 25:e februari

Nummer 3-4 2020 har äntligen skickats ut. Om du är medlem och inte fått tidningen så kan det bero på att vi har fel adress till dig. Kontakta i så fall kassören eller ordföranden så skall vi försöka ordna att du får tidningen.

Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2021?
Till betalande medlemmar skickar vi tidningen, djurägare och blivande djurägare får även avelsrådgivning, livdjursförmedling och genbanksintyg.
Vi är tacksamma om ni betalar avgiften snarast möjligt.
Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrat300:-
Familjemedlem100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling