Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

230109

Föreningen önskar alla medlemmar ett gott nytt år!

Formulär för årsrapporten är på väg ut till alla genbanker. Några av er kanske tycker årsrapporteringen är jobbig, men den är viktig! Dels ligger den till underlag för vår rapportering till databasen för hotade husdjursraser på jordbruksverket och på internationella listor, dessutom är den ett underlag för att jordbruksverket skall kunna betala ut ersättningen till er djurägare för hotade husdjursraser inom landsbygdsprogrammet. Hjälp genbankssamordnarna genom att fylla i och skicka in årsrapporteringen i tid (senast 15:e februari).

 

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).

 

221028

Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2022 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu.
 
Nu finns flera annonser om djur som säljs, se under fliken ”Djur till salu/säljes”
 
 
Äldre nyheter
Vi öppnar tidningsarkivet: Vi skall försöka att göra  tidningsarkivet tillgängligt för alla föreningsmedlemmar.  Vi har samlat inskannade filer av i stort sett samtliga nummer av tidningen Allmogekon sedan starten 1995.  Skriv ett epostmeddelande till hemsideredaktören på adressen hemsidan@allmogekon.se och ange namn och medlemsnummer så skickar vi en länk.
 
 

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling