Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägar och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

Nyhet 200930: Nytt telefonnummer till genbanksansvarig för Vänekor. Se kontaktsidan.

 

Nyhet 200930: Nu lanserar vi en sida för köp/sälj-annonser. Se längst upp till höger i toppmenyn.

Nyhet 200921: årsmötet för 2020 genomfört

Vi lyckades hålla ett corona-anpassat årsmöte i Repperda hemman utanför Vetlanda den 19:e september. Stort tack till Yngve Henriksson med familj och medhjälpare för att ha tagit emot oss. Oxarna var imponerande!

Vi genomförde inga revolutioner, men några styrelseledamöter avgick och nya medlemmar valdes in i styrelsen. Mer information kommer om detta på hemsidan och i medlemstidningen.


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling