Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

Uppdatering 13:e april

På begäran förlänger vi nu anmälningstiden för årsmötet. Anmäl er senast den 5:e maj.

Nyheter 24 mars

Dags för årsmöte med Föreningen Allmogekon

Plats: Tvetalunds lantbruk och Tveta bygdegård, Köping

Tid: Lördag 14/5 kl 10-16

Vi samlas först på Karin och Hasse Janssons gård, Tvetalunds lantbruk, kl 10. Efter en fika får vi en visning runt gården, djuren och mejeriet.

Vi 12-tiden äter vi en lokalproducerad lunch (självkostnadspris för lunch och fika 150:-)

Vi åker sedan till bygdegården (några km bort) där årsmötesförhandlingarna startar kl 13.30. Vi beräknar vara klara ca kl 16.

Anmäl er till årsmötet senast 5/5 via epost till Per N på ordforande@allmogekon.se eller sms/telefon 0722-381637.  Ange om ni är gluten- eller laktosintoleranta med tanke på lunch och fika.

Om intresse finns ska vi också försöka ordna en nät-utsändning av årsmötesförhandlingarna. Om någon skulle vilja vara med på detta sätt, meddela oss (se epostadress ovan) senast den 15/4 så att vi kan bedöma behovet.

Om ni behöver boende i närheten så har Karin följade förslag:

Ekengård (http://ekengard.com, 1 km från Tvetalund

Hotell i Köping (17km från Tvetalund):

Hotell Scheele

Hotell Gillet

Hotell i Arboga (13 km från Tvetalund):

Arboga Stadshotell

Rasta, ligger lite utanför

Välkomna!

 
Äldre nyheter
Vi öppnar tidningsarkivet: Vi skall försöka att göra  tidningsarkivet tillgängligt för alla föreningsmedlemmar.  Vi har samlat inskannade filer av i stort sett samtliga nummer av tidningen Allmogekon sedan starten 1995.  Skriv ett epostmeddelande till hemsideredaktören på adressen hemsidan@allmogekon.se och ange namn och medlemsnummer så skickar vi en länk.
 
Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2021 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu,
 

Medlemsavgiften är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling