Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

240125

Glöm inte att fylla i årsrapporterna om ni inte redan gjort det. Att fylla i årsrapporten är ett krav för att stamboksföra djur, och för att kunna söka stöd för hotade husdjursraser inom EUs jordbruksprogram. Hjälp oss genom att fylla i årsrapporterna så snabbt som möjligt. 

Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2023 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu.
 
 
 
Äldre nyheter
Vi öppnar tidningsarkivet: Vi skall försöka att göra  tidningsarkivet tillgängligt för alla föreningsmedlemmar.  Vi har samlat inskannade filer av i stort sett samtliga nummer av tidningen Allmogekon sedan starten 1995.  Skriv ett epostmeddelande till hemsideredaktören på adressen hemsidan@allmogekon.se och ange namn och medlemsnummer så skickar vi en länk.
 
 

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling