Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter
Nyheter 20:e Oktober
Tidningen: Kommande nummer av medlemstidningen är som ni säkert märkt försenat, men redaktionen håller nu på med sammanställningen av det (och nästa nummer). Det återstår en del layout och annat, men håll ut, vi skall skicka ut nästa nummer så snart vi kan.
Årsmötet: på grund av osäkerheten kring restriktionerna pga pandemin blev det inget fysiskt årsmöte i år. Styrelsen har därför beslutat att kalla till ett videobaserat årsmöte senare i höst, och sedan planerar vi för ett vanligt (fysiskt) årsmöte kommande år. mer info om detta kommer här på hemsidan, i medlemstidningen, och eventuellt som medlemsutskick.
 
Föreningsbidrag: Jordbruksverket har beviljat föreningen bidrag för vårt bevarandearbete under åren 2021-2022.  Vi kommer att informera mer om detta i kommande nummer av tidningen.

Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2021 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu,
 
Nyhet 27:e maj: Livdjurspriser

På begäran ligger nu information om föreslagna livdjurspriser under fliken om djur till salu/köpes.

Nyhet 15:e April: uppdaterad transportpolicy

Information om föreningens  transportpolicy kan du nu hitta under fliken om djur till salu/köpes.

Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).

 


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling