Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägare och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

221028

Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2022 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu.
 
Nu finns flera annonser om djur som säljs, se under fliken ”Djur till salu/säljes”
 

220521

Årsmötet hölls under gemytliga former den 14 maj i Tvetalund. Mer information om vad som beslutades kommer i nästa  nummer av medlemstidningen.

 
Äldre nyheter
Vi öppnar tidningsarkivet: Vi skall försöka att göra  tidningsarkivet tillgängligt för alla föreningsmedlemmar.  Vi har samlat inskannade filer av i stort sett samtliga nummer av tidningen Allmogekon sedan starten 1995.  Skriv ett epostmeddelande till hemsideredaktören på adressen hemsidan@allmogekon.se och ange namn och medlemsnummer så skickar vi en länk.
 
Påminnelse om transportbidrags-ansökan: Ni som haft kostnader för transporter av djur under 2021 kan söka medel för att täcka delar av dessa kostnader. Mer info finns under fliken om djur till salu,
 

Medlemsavgiften är oförändrat 300:-
Familjemedlem 100:-
Betala till föreningens Bankgiro:790-5516
Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.
Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling