Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser: väneko, bohuskulla och ringamålako.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägar och för er som bara är intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om

• Koraserna, deras historia och egenskaper

• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank

• Vem du kontaktar för att få mer information

Nyheter

 

Uppdaterat 20 januari 2021

Nummer 3-4 2020 av tidningen är tyvärr försenat, som flera av er säkert märkt. Orsaken är att vi har problem med att få den sista layouten klar för tryckning. Vi håller på att försöka finna en lösning, och hoppas snart kunna trycka den och skicka ut till er medlemmar.

 

 

Nu är det dags att betala föreningsavgiften för 2021.


Tack alla medlemmar för det gångna året. 2021 närmar sig och vi är glada för alla som fortsatt vill vara med och stödja vårt viktiga arbete!

 

Till betalande medlemmar skickar vi tidningen, djurägare och blivande djurägare får även avelsrådgivning, livdjursförmedling och genbanksintyg.

Vi är tacksamma om ni betalar avgiften snarast möjligt, dock senast den 1 Mars 2021.

 

Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrat                      300:-
Familjemedlem
                                           100:-

 

Betala till föreningens Bankgiro:   790-5516                 

 

Glöm inte att ange namn (och gärna medlemsnummer eller adress om det får plats) på inbetalningen.

        

Frågor om detta kan ställas till kassör Magnus Sandberg (kassor@allmogekon.se) eller ordförande Per Nilsson (ordforande@allmogekon.se).

 

Föreningen Allmogekons styrelse önskar alla God Jul & Gott Nytt År.


Föreningens arbete stöds av medel från EUs fond för landsbygdsutveckling