Djur till Salu

 Här kan medlemmar annonsera om genbanksanslutna djur som är till salu. Ni som söker djur kan sätta in annonser om ”djur köpes”. För att lägga in en annons här, skicka in en text till webansvarig på epostadress hemsidan(snabel-a)allmogekon.se. 

Viktigt: Meddela samtidigt genbanksansvarig för rasen så att de vet vad som finns tillgängligt.  Det är givetvis du som djurägare som i slutändan bestämmer vilka djur du köper eller säljer, men föreningen ser helst att alla djur ansluts till genbank (dvs att köparens besättning är eller blir ansluten till genbank). Genbanksansvariga kan också ge råd om vilka djur som passar ihop genetiskt, vilket är viktigt för att undvika inavel och bidra till rasens bevarande.

Ange t.ex ras, antal djur, om det gäller köp eller sälj, och kontaktuppgifter m.m.

Kontakta webansvarig och genbanksansvarig så snart du sålt/köpt djuren annonsen gäller, så att inte gamla inaktuella annonser ligger kvar. Annonser kommer att ligga kvar 3 månader innan dom tas bort (om ni vill att annonsen skall ligga kvar efter det, kontakta webansvarig).

Väneko

211109: Vänetjuren Gusten Grus finns tillgänglig för betäckning. Säljes eller uthyres lite beroende på intresset och så. Hittas utanför Markaryd i Småland, transport inom rimligt avstånd kan ordnas. kontakt på: smabruket.skogen@outlook.com

Ringamåla

Inga aktuella annonser

Bohuskulla

På grund av ändrad inriktning på gården Hemjorden på Orust i Bohuslän säljer vi våra bohuskullor Ask och Embla, båda födda 2017. Båda är stambokförda/genbanksanslutna. Ask fungerar bra som avelstjur med lyckat resultat i form av tjurkalven Älliot efter besök hos Älma på Hagens gård. Han lynne är lugnt. Ask och Embla är tvillingar och hon är steril och lugn. De är lätthägnade. Vi säljer dem helst tillsammans men kan tänka oss att dela på dem. Kontakt: Örjan Palmgren 0706-974496.

 

 Bohuskullor (220719)
Årets 3 tjurkalvar söker nu nya hem för vidare uppfödning/ avel. Vid intresse kontakta oss via mail. 
helmersson_nistingso@ outlook.com