Djur till Salu

 Här kan medlemmar annonsera om genbanksanslutna djur som är till salu. Ni som söker djur kan sätta in annonser om ”djur köpes”. För att lägga in en annons här, skicka in en text till webansvarig på epostadress hemsidan(snabel-a)allmogekon.se. 

Viktigt: Meddela samtidigt genbanksansvarig för rasen så att de vet vad som finns tillgängligt.  Det är givetvis du som djurägare som i slutändan bestämmer vilka djur du köper eller säljer, men föreningen ser helst att alla djur ansluts till genbank (dvs att köparens besättning är eller blir ansluten till genbank). Genbanksansvariga kan också ge råd om vilka djur som passar ihop genetiskt, vilket är viktigt för att undvika inavel och bidra till rasens bevarande.

Ange t.ex ras, antal djur, om det gäller köp eller sälj, och kontaktuppgifter m.m.

Kontakta webansvarig och genbanksansvarig så snart du sålt/köpt djuren annonsen gäller, så att inte gamla inaktuella annonser ligger kvar. Annonser kommer att ligga kvar 3 månader innan dom tas bort (om ni vill att annonsen skall ligga kvar efter det, kontakta webansvarig).

Väneko

Vänetjurar till salu
Samtliga tjurar är anslutna till Allmogekons genbank. Tjurarna är i två lösdriftsfållor i ladugård och är vana vid människor, trevligt lynne. De är väl hanterade, flertalet med grimma. Vissa har varit lastade på transport. De flesta har varit uppbundna när de blivit klippta.

Säljes då de inte kan användas för betäckning i vår egen besättning på grund av släktskap. Samt minskning av besättning. Önskar hellre sälja än slakta. Ev kan byte vara aktuellt. Långtidsuthyrning är också möjligt.

Lövås Milo, f 2019, svart och vit, sidig,

Lövås Ek, f 2020, röd och vit, sidig,

Lövås Ingolf, f 2020, röd och vit, sidig,

Lövås Göran, f 2020, svart och vit, sidig,

Lövås Isfläck, f 2022, röd och vit, sidig,

Lövås Eskil, f 2022, röd och vit, sidig,

Lövås Måns, f 2022, röd och vit, sidig,

Lövås Glass, f 2022, vit med bruna öron och prickar,

Lövås Markus Född 2023, vit med bruna öron

Lövås Elis Född 2023, brun, sidig

Lövås Gilbert Född 2023, vit med svarta öron

Lövås Ison Född 2023, Brun, vit tecken

Lövås MZorro Född 2023, Svart, enstaka vita tecken

Lövås Gringolf Född 2023, Svart/vit sidig

Lövås Emrik Född 2023, Vit med bruna öron

Lövås Ingald Född 2023, Brun, med vita tecken

Bilder och kopia på genbanksintyg kan erhållas.

Maila på krister_falk@telia.com eller ring 073-8086411

Ringamåla

Inga aktuella annonser. Prova också att kontakta genbanksansvariga.

Bohuskulla

.Inga aktuella annonser. Prova också att kontakta genbanksansvariga.