kontakt

Om du har frågor om föreningen eller medlemskap:

Ordförande Per Nilsson - 0722-381637 epost: ordforande@allmogekon.se

Kassör Magnus Sandberg epost: kassor@allmogekon.se

 

 

 

Om du har frågor om de olika koraserna

Bohuskulla:

Ulrika Franzén - 0526-250 48 eller 070-954 49 99, epost: bohuskulla@allmogekon.se

 

Ringamålako:

Mårten Eskilsson - 0706-24 20 40. epost: marten.eskilsson@nytappet.se

 

Väneko:

Ulla Friberg - 076-0252608 epost: friberg.ulla.m@gmail.com

Gittan Brandberg,  - 076-895 44 69 epost: gittan_b@hotmail.com

 

Medlemstidningen Allmogekon

Redaktör Per Nilsson epost: hemsidan@allmogekon.se

Hemsidan:

Om du har synpunkter eller förslag om innehållet på hemsidan, kontakta webansvarig på hemsidan@allmogekon.se