Anslut din besättning till genbank

 

Att ansluta sina djur till genbanken är viktigt för bevarandet av koraserna. Genom att hålla en sluten stambok kan vi bevara raserna utan inkorsning av andra djur.  Genom att vi ha uppgifter om alla djurs härstamning kan vi ge råd för att minska risken för inavel och andra avelsproblem. Att djuren är stamboksförda i registret är också en förutsättning för att djurägaren att kunna söka stöd för hotade husdjursraser.

Föreningen är registeransvarig för våra tre raser, vilket innebär att vi sköter registerhållningen, ger råd om lämpliga djur för avel och livdjursförmedling. I mån av resurser hjälper vi också till att samordna transporter, och kan i vissa fall ge transportbidrag.

Om du vill veta mer om vad det innebär att genbanksansluta dina djur, kontakta respektive genbanksansvarig (se under fliken kontakt)

Om du ansluter dina djur till genbanken skriver du på ett Genbankskontrakt där du förbinder dig att:

Vara medlem och följa föreningens målsättning och stadgar, samt att beakta föreningen avelsråd

Endast utfärda genbanksintyg för godkända och registrerade djur.