Välkommen till Föreningen Allmogekon

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

Vi är en ideell förening som arbetar för att bevara och
sprida kunskap om traditionella koraser. Vi har ansvar för tre koraser:
Vänekor, Bohuskulla och Ringamålakor.

Föreningens målsättning är att bevara rester av allmogekor
(väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor
genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande
för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Vår förening är öppen för både djurägar och för er som bara är
intresserade av traditionella husdjursraser,  och den biologiska mångfald och kulturhistoria
som man bevarar genom att bevara korna.

På våra sidor kan du läsa om
• Koraserna, deras historia och egenskaper
• Hur man blir medlem

• Hur man ansluter sina djur till en genbank
• Vem du kontaktar för att få mer information

 

Föreningsarbetet i Coronatider
Som ni förstått har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet som annars skulle hållits under våren. En ny styrelse skulle ju valts under detta möte, men den nuvarande styrelsen arbetar vidare till dess vi kan arrangera ett årsmöte. Planerna är nu att hålla årsmötet någon gång under hösten -vi återkommer med mer information när situationen klarnat.