Hur vi hanterar persondata, och varför

Föreningen Allmogekons hantering av personuppgifter för medlemmar och genbanker

Enligt Dataskyddsförordningen (förkortat GDPR) är vi skyldiga att upplysa dig på vilket sätt vi hanterar den typ av information som regleras av Dataskyddsförordningen. Vi har inte ändrat några rutiner, men vill här förklara för er hur vi använde uppgifterna vi samlar in om medlemmarna.

Vi samlar inte in mer personuppgifter än det vi måste för att kunna kunna administrera föreningen och samordna arbetet med genbankerna. Vi sänder inte dessa data vidare till tredje part, förutom vissa uppgifter om genbanksanslutna besättningar som Jordbruksverket kräver för att kunna administrera stödet för utrotningshotade husdjursraser.

Uppgifter om föreningsmedlemmar

Från medlemmarna samlar vi in

  • Namn,
  • Postadress
  • I vissa fall e-post,
  • I vissa fall telefonnummer
  • Medlemsnummer
  • Uppgifter om betalning av medlemsavgifter.

De här uppgifterna behöver vi för att kunna administrera medlemskap i föreningen, göra utskick till medlemmar och prenumeranter av föreningens tidskrift, administrera och expediera försäljningen av föreningens produkter, och för att kunna sammanställa sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara som underlag för föreningens bokföring och redovisning

Uppgifter om djurägare och genbanker

Från de medlemmar som håller genbank samlar vi dessutom in uppgifter om

  • Vem som äger djur
  • Antalet djur
  • Genbanksnummer och SE-nummer
  • Vilka djur som föds och dör, säljs och köps

De här uppgifterna behöver vi dels för att kunna hjälpa djurägarna med att finna lämpliga djur,för att kunna hjälpa till med att arrangera trasporter,  för att ställa samman statistik över rasernas utveckling, och för att rapportera till jordbruksverket det underlag som de behöver för att kunna fördela stöd för utrotningshotade husdjursraser.

Var finns uppgifterna

Uppgifterna om medlemmar samlas på datorer hos föreningens ordförande, hos kassör, och hos de ansvariga för medlemtidningen. Uppgifter om djurägare och genbanker samlas hos de genbanksansvariga. Uppgifter om djurägare och genbanker samlas också på föreningens web-baserade stambok ”Myllan”, men är där endast tillgängliga för genbanksansvariga genom inloggning.