Djur till Salu

 Här kan medlemmar annonsera om genbanksanslutna djur som är till salu. Ni som söker djur kan sätta in annonser om ”djur köpes”. För att lägga in en annons här, skicka in en text till webansvarig på epostadress hemsidan(snabel-a)allmogekon.se. 

Viktigt: Meddela samtidigt genbanksansvarig för rasen så att de vet vad som finns tillgängligt.  Det är givetvis du som djurägare som i slutändan bestämmer vilka djur du köper eller säljer, men föreningen ser helst att alla djur ansluts till genbank (dvs att köparens besättning är eller blir ansluten till genbank). Genbanksansvariga kan också ge råd om vilka djur som passar ihop genetiskt, vilket är viktigt för att undvika inavel och bidra till rasens bevarande.

Ange t.ex ras, antal djur, om det gäller köp eller sälj, och kontaktuppgifter m.m.

Kontakta webansvarig och genbanksansvarig så snart du sålt/köpt djuren annonsen gäller, så att inte gamla inaktuella annonser ligger kvar. Annonser kommer att ligga kvar 3 månader innan dom tas bort (om ni vill att annonsen skall ligga kvar efter det, kontakta webansvarig).

Väneko

Tjurar av väneko-rasen önskas köpa

Jag söker 2-3 tjurkalvar, varav en är tänkt att bli avelstjur på gården. Han får därför inte ha för nära släktskap med mina kor som härstammar från Mikael Gustafssons besättning i Vingåker. (Tror stammodern där heter Ylva)  Mina kor heter Rut (Torleif-Frej) med nr 1611603 och Tora (Torleif-Bräken) med nr 1611702.

Åsa Wennerfors , Riala, Norrtälje. Medlems nr 475
Mobil nr 0733-998891, epost: asa.rickeby@telia.com

 

 

Ringamåla

Inga aktuella annonser om djur av ringamåla-rasen

Bohuskulla

Inga aktuella annonser om djur av bohuskulla-rasen