KULTURHISTORIA

Den kulturhistoriska delen av bevarandearbetet, med bland annat insamlande och dokumentation av hur det var förr i tiden har sin givna plats i föreningens arbete. Föreningen har i sin ägo , förutom nedan beskrivna handskrivna material och bilder från Gustaf Jakobsson, också en hel annat material, bland annat många foton från början av 1900-talet i form av s.k. "glasplåtar" som minner om den gamla tidens nötkreatur och beskriver hur man skötte och utfodrade dem.

I bakgrundsforskningen beträffande de behornade allmogekorna har föreningen haft mycket god hjälp av numera avlidne Gustaf Jakobsson från Fjugesta i Närke. Denne man har uträttat ett fantastiskt pionjärarbete. Gustaf Jakobsson föddes 19 november 1893 i Örebro, och kom som helt liten till fosterföräldrar i Ekers församling, där han också växte upp, gick i skola och tidigt fick börja arbeta.


Gustaf Jakobsson 19/11 1893 -- 20/3 1996


Under hela sitt liv hyste Gustaf Jakobsson en speciell kärlek till djur, och i synnerhet till kor. Han blev tidigt intresserad och ägnade en stor del av sitt liv åt att forska kring kor. I sin ungdom var han dräng på olika gårdar runt Örebro. År 1926 köpte han ett litet ställe i Kräcklinge och året efter köpte han sina första kor. Redan på 1930 - talet och 1940 -talet forskade han kring de gamla allmogekorna. På 30-talet började han skriva reseskildringar om kor han mött, men det dröjde ända till 1939 innan han hade råd att köpa sig en lådkamera och börja fotografera kor som han såg på sina cykelturer i Mellansverige. Han for per cykel runt i bygderna och letade upp kor av gammalt ursprung i framför allt Närke, men också i bl.a. Västmanland och Västergötland.

Han skrev ned sina iakttagelser och dokumenterade med sin lådkamera. Vi hade många goda och lärorika personliga kontakter med honom där han med sitt osvikliga minne berättade om korna och den miljö de levde i. Genom sitt långa och innehållsrika liv kunde han ge ett fint perspektiv på allmogekornas utveckling.
Gustaf Jakobsson blev hedersmedlem i Föreningen Allmogekon, och skänkte oss alla dessa fotografier. På baksidan av fotografierna har Gustaf Jakobsson beskrivit kon och varifrån den kom. Vi har efter bästa förmåga tytt vad som skrivits på baksidan, inte lätt alla gånger, och en del frågetecken har vi fått sätta när vi inte kunnat tyda vad som skrivits. Texten är rakt avskriven. Vår förening förfogar idag över hela det rikhaltiga handskrivna materialet och massor av bilder i form av fotodokumentation. Det återstår ännu mycket att göra innan vi hunnit gå igenom det rikhaltiga materialet och här finns utrymme för mycket frivilligt och ideellt arbete, så vill någon hjälpa till med detta så är ni välkomna att kontakta föreningen. Gustaf Jakobsson lämnade oss den 20 mars 1996 i sitt 103:e levnadsår.

GLASPLÅTAR

För några år sedan erhöll Föreningen Allmogekon av Håkan Hallander ett stort antal äldre bilder från början av 1900-talet i form av glasplåtar förmodligen för visning i en skioptikonapparat. Bilderna härrör från en husdjurskonsulent Faith - Ell med ursprung från Estland samt från Alrik Örborn som tidigare var lärare i husdjursskötsel på Alnarp. Båda var förmodligen domare på häst- och husdjursutställningar. Till många av bilderna saknas text, men samtliga bilder har inventerats av funktionärer i föreningen Allmogekon och det mesta av katerialet har också digitaliserats.


Kon Vega, Ayshireko.

Tjur 705 Edö Hero. Högst betalda tjuren i Stockholm 1930.

Uppdaterad 2017-01-27