AKTUELLT

Oxkurs

Föreningen Allmogekon och Yngve Henriksson samt hans oxar hälsar välkommen till oxkurs tisdagen den 1 maj 2018 mellan kl.10.00-16.00 på Repperda hemman Holsbybrunn i Småland.

Du behöver varken ha oxar eller vara medlem, men är du inte medlem i föreningen så får du teckna medlemskap i föreningen (200:- bankgiro 790-5516) för att deltaga i kursen. Som alla medlemmar får du då också 4 nummer av tidningen ALLMOGEKON, där vi skriver en del om oxkörning förr och nu.
Du svarar självför dina rese- och matkostnader. Förtäringen kommer att ordnas på plats via någon form av catering. Anmälan direkt till Yngve Henriksson antingen per telefon 070-602 53 94 eller e-post: yngve@oxar.se. Mer information kan fås i samband med anmälan samt på föreningens hemsida:www.allmogekon.se eller på Yngves hemsida: www.oxar.se.