AKTUELLT

Nordens Ark 26/5 2018

Den 26 maj 2018 sker det årliga fårsläppet på lantgården vid Nordens Ark Åby säteri i Bohuslän.

I detta sammanhang sker också invigning av det nya Visenthägnet. Mellan kl. 10 - 14 kan man också bese och få information om de olika lantraserna som finns på lantgården.

VÄLKOMNA!


Föreningen Allmogekons årsmöte 2018

Linda och Mårten Eskilsson hälsar välkommen till årsmöte på kustgården Nytäppet Trensum i Blekinge lördagen den 5 maj 2018.

Preliminärt program: 

10.00 - 11.00 Samling och samvaro kring fika som föreningen bjuder på.

11.00 - 13.00 Visning av gården, djuren (ringamålakor,islandshästar, gotländska pälsfår och Suffolkfår)

13.00 - 15.00 Årsmötesförhandlingar

15.00 - 16.00 Supé/lunch Någon form av catering Kostnad ca. 100 kr inkl. dryck Kontant eller Swish

16.00 - 17.00 Vandring i de de skiftande betesmarkerna med olika klassning.

17.00 -          Kaffe innan vi skiljs åt.

Anmälan senast måndagen den30 april 2018 direkt till Linda och Mårten på tel. 0706 24 20 40

Årsmötet är givetvis öppet för intresserade som ännu inte hunnit bli medlemmar. 

Välkomna!

 


Oxkurs

Föreningen Allmogekon och Yngve Henriksson samt hans oxar hälsar välkommen till oxkurs tisdagen den 1 maj 2018 mellan kl.10.00-16.00 på Repperda hemman Holsbybrunn i Småland.

Du behöver varken ha oxar eller vara medlem, men är du inte medlem i föreningen så får du teckna medlemskap i föreningen (200:- bankgiro 790-5516) för att deltaga i kursen. Som alla medlemmar får du då också 4 nummer av tidningen ALLMOGEKON, där vi skriver en del om oxkörning förr och nu.
Du svarar självför dina rese- och matkostnader. Förtäringen kommer att ordnas på plats via någon form av catering. Anmälan direkt till Yngve Henriksson antingen per telefon 070-602 53 94 eller e-post: yngve@oxar.se. Mer information kan fås i samband med anmälan samt på föreningens hemsida:www.allmogekon.se eller på Yngves hemsida: www.oxar.se.