AKTUELLT

Oxkurs

Föreningen Allmogekon och Yngve Henriksson planerar en kurs i körning med oxar lördagen den 13 april alternativt lördagen den 27 april 2019 på Repperda Hemman Holsbybrunn i Småland.

Du behöver varken ha oxar eller vara medlem, men är du inte medlem i föreningen så får du teckna medlemskap i föreningen (200:- bankgiro 790-5516) för att deltaga i kursen. Som medlem får du då också 4 nummer av tidningen ALLMOGEKON, där vi skriver en del om oxar och oxkörning förr och nu.

Anmäl intresse till Yngve antingen per telefon 070 - 602 53 94 eller E-post: yngve@oxar.se