MEDLEMSKAP

Vill du också bli medlem? Nyfikna bohuskullekalvar. Foto: Carolina Jonsson.

Som medlem erhåller du vår medlemstidning ALLMOGEKON som utkommer med 4 nummer per år - den innehåller bl.a information om vad som är på gång och aktuell information om våra allmogekor.

Är du medlem och dessutom djurägare, med genbankskontrakt, erhåller du utan kostnad en s.k. djurägarpärm, innehållande massor av värdefull information angående skötsel, stambok, historik, spermasamlade tjurar m.m. Dessutom ingår kostnaden för stambokföring och registrering utav dina djurs avkommor i medlemsavgiften. Stambokföring och registrering sköts utav Föreningen Allmogekon som officiell registrator.

Vi välkomnar nya medlemmar - såväl dig som vill stödja vår förening - liksom dig som är blivande djurägare! Du blir enklast medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro - glöm ej att ange namn och adress. Medlemsavgiften för år 2018 är 200 kr per år. Föreningen Allmogekons bankgiro är 790 - 5516

Intresserad av att köpa Allmogekor? Tag kontakt med respektive livdjursförmedlare under Kontakt.

Uppdaterad 2018-04-08