Lantrasvänner!

Har fåglar något luktsinne? Jag frågar därför att om jag öppnar fönstret till mitt kontor kan jag känna en doft av en bättre värld, men då menar jag faktiskt inte att det luktar dynga. Nej, det är en ljuv doft av blommande vitklöver som breder ut sig som en stor vit matta på fälten runt hela vår fastighet. Hugin och Mugin i korpeken har god överblick över hela ”mattan” och lär väl också känna doften liksom jag för visst har de väl ett så pass väl utvecklat luktsinne? Däremot har korparna förmodligen problem med att se sorkar och annat gott under den täta mattan. Det handlar här om en kravodlad fröodling av vitklöver, något som varken vi eller andra bönder på trakten upplevt tidigare. På gärdet står också en vagn med ca. 20 bisamhällen som ska sköta pollineringen så det blir frön av det hela plus honung på köpet. En annorlunda men trivsam upplevelse att ha detta runtomkring sig.

Hoppas några hade möjlighet att se TV-programmet ”Sista skörden”. Om inte så ta chansen om den dyker upp igen. Det var mycket tänkvärt och välbalanserat och framför allt var det befriande att det inte ställde upp konventionell odling kontra ekologisk odling. Nej här handlade det om hur vi hanterar vår mylla och hur vi riskerar att utarma den totalt. Naturligtvis gick man i svaromål från olika håll, det väckte ju kommentarer och ifrågasättande i både positiv och negativ bemärkelse. Huvudproblemet som togs upp i programmet var att storjordbrukens tunga maskiner utsatte jorden för en enorm markpress som förstörde strukturen och också tog kål på maskarna och därmed utarmade jorden. I kommentarerna efteråt så kunde jag inte finna någon som ifrågasatte detta och heller inte kom med några lösningar på problemet. Möjligen skulle det ju kunna vara att uppmuntra småskaligt jordbrukande som inte kräver så stora traktorer och redskap, men det är väl svårt att föra fram sådana budskap nu när det är storskaligheten som dominerar i jordbruket. Lagar och förordningar skrivs med utgångspunkt från storskaligt jordbruk utan att man gör någon konsekvensanalys hur det inverkar på de småskaliga jordbruken.

Ett exempel på detta är ju den förordning som säger att tjurar och stutar ska hållas i lösdrift efter den 1 augusti 2017. Den är ju tillämpbar för de storskaliga jordbruken men inte alls för de småskaliga jordbruken och i all synnerhet inte för våra djurägare som håller tjurar för naturlig betäckning. Ett småskaligt jordbruk med allmogekor har svårt med de kostnader för ombyggnad och de säkerhetsrisker det kan föra med sig. När detta beslut togs gjordes i vanlig ordning ingen konsekvensanalys av hur det skulle drabba det småskaliga jordbruket.

Ett sätt att reparera detta borde vara att bevilja dispens för dem som i fortsättningen vill ha sina tjurar uppbundna. Jag vill därför uppmana de djurägare som har för avsikt att söka dispens att omedelbart göra detta. Styrelsen har beslutat att, om djurägaren så önskar bistå med en följeskrivelse som kan rekvireras i digital eller utskriven form. Meddela mig så skickar jag den.

Här kommer ett litet tips som Elisabeth provat. Vi har ju fjäderfän av olika slag och de värper som bekant ägg av både olika färg och storlek. Problemet kan dock vara att de värper ganska mycket vissa tider och vissa tider nästan inget alls. Man får ibland ett visst överskott och det kan man givetvis sälja, ge bort istället för blommor eller helt enkelt spara i kylen. I en bra kyl som håller + 5 grader håller sig våra hönsägg i 4 månader och ankäggen i 5 månader. Förutsättningen är då att de inte får vara alltför tunnskaliga och heller inte ha den minsta spricka. Förr lagrade man i ägg i s.k. vattenglas men Elisabeth har provat att djupfrysa äggen.

Hon tar t.ex. 3 ägg av Dals pärlhöna (dvärghöns), knäcker dem och vispar ihop dem och slår det i en tom crème fraîche burk med lock och fryser in det. Sedan lossar hon innehållet med lite varmt vatten och lägger de fina guldgula ”kakorna” i en annan förpackning tre och tre och så tillbaks i frysen. Lätt och behändigt att under vinterhalvåret baka pannkakor av!

Från det kalla till det varma. Jag önskar er alla en varm och skön sommar, men med lite uppfräschande regn alltemellanåt.

Rud i högsommartid
Krister Kortebäck

Uppdaterad 2017-09-14