Lantrasvänner!

Efter en höst som varit lite upp och ner vädermässigt så kan korparna Hugin och Mugin i korpeken konstatera att vi här på Rud ligger bra i fas med förberedelserna inför vintern. Veden till köksspisen finns på plats liksom snöstakarna. Råddjursnäten runt syrener och rosenbuskar  hann vi sätta upp innan rådjuren skulle börja ta för sig av knopparna.
I fjol fick vi en myckenhet av äpplen, men så icke i år. Björnbär däremot fanns det gott om, för att inte tala om den enorma skörd av vindruvor som den enda vinstocken i växthuset gav.
Vi njuter fortfarande av de söta och goda druvorna som håller sig riktigt bra i kylen.
Eftersom hönsgårdarna ligger i anslutning till korpeken så kunde Hugin och Mugin ha bra koll på hur en äldre man sprang omkring med en lång håv och fångade in hönor och tuppar som sedan placerades i vintervistet i ladugården.

Det enda som vi inte riktigt var i fas med var lammslakten som blev betydligt försenad eftersom slaktaren hade problem med sjuk personal. Men nu är de i alla fall levererade och därmed har vi också kunnat ta hem baggen och tackorna från granngården, där de håller till på sommarhalvåret. Så nu återstår bara att ladda upp för småfåglarna med fågelmat och julkärvar. Det känns bra.

Så här i slutet av året ser man tillbaka på det som hänt under det gångna verksamhetsåret, både det som är positivt och negativt. Vi har ju ganska ingående i tidningen redogjort för vårt agerande i olika frågor så det finns ingen anledning att ta upp det igen. När jag tittar i min förra krönika i nummer 4 2016 så är det dock slående hur allting upprepas och problemen faktiskt kvarstår. Detta inger viss oro inför fortsättningen av den programperiod som vi just nu är inne i, alltså 2014 – 2020, men också för nästa programperiod.

För mig personligen sticker några händelser ut, nämligen avvecklingen av den fina besättningen av vänekor vid Hornborgasjön och det givande samarbetet genom åren med personalen där samt att få vara med på Hornborgadagen och informera om våra allmogekor. Det senare var verkligen något som jag såg fram emot varje år. Nu är det emellertid slut med det men många goá minnen finns dock kvar.

Jag har också varit engagerad i ett djurskyddsärende där det avslöjades stora brister hos länsstyrelsens handläggare och den enorma makt som dessa har och där djurägaren i stort sett är närmast rättslös. I ett visst läge fick jag en känsla av att det utspelades en veritabel ”dockussåpa”mitt framför ögonen på mig. Så småningom kunde det lösas så att djurägaren blev frikänd, men då hade djur både avlivats och tvångsomhändertagits på felaktiga grunder. Huruvida länsstyrelsens personal fick några påföljder vet jag inte. Det allvarliga i sammanhanget är att detta inte är det enda fallet, det förekommer ofta anonyma anmälningar där anmälan sker som en hämndaktion. Det finns också all anledning att se över den låga kompetens som handläggare och veterinärer besitter när det gäller att bedöma hull och storlek på lantraser av olika slag. Det borde vara en uppgift för Jordbruksverket att se till att en sådan kompetensutveckling sker.

Jag har inte kunnat undgå att smittas av Karin Janssons entusiasm och glädje över sina bohuskullor och den verksamhet hon bedriver på Tvetalunds lantbruk. Speciellt värmer det att hon vill dela med sig av sin glädje och sitt kunnande. Tack Karin.

Det är också berikande och trevligt med alla goá kontakter med medlemmar och funktionärer. När det gäller tidningen så tycks den vara uppskattad och dröjer det för länge så kommer det undringar när nästa nummer kommer och det känns bra för oss som är engagerade i den. Tidningen har en stor uppgift att fylla för föreningens verksamhet, den ska innehålla lite av varje när det gäller gammalt och nytt, fakta och mer lättsmält men också sådant som kommer från våra läsare, antingen de är djurägare eller stödjande medlemmar.
Om jag får komma med en önskan inför det nya året så skulle jag mycket gärna se att jag får in lite mer material från läsarna både i form av bilder och text. Berätta om era djur eller er gård eller bara försök förmedla en känsla för något ni känner eller kanske inte känner för.

Tack alla som på olika sätt stöttat och uppmuntrat mig och föreningen i vårt arbete med att bevara våra allmogekor.

Låt oss ta nu tillvara det som julen ger, låt den bli en källa till eftertanke men också till framtidstro så att vi kan se framtiden an med tillförsikt.

Med önskan om en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Rud i adventstid

Krister Kortebäck

Uppdaterad 2017-12-18