FÖRENINGEN ALLMOGEKON

Tore Torsson med sina vänekor. Foto: Krister Kortebäck

MÅLSÄTTNING

Att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako) som levade genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.


Bohuskulla Foto: Krister Kortebäck Ringam&aringlatjur Foto: Jan-Olov Storm

Föreningen Allmogekon söker och uppbär stöd för ett fortlöpande projekt

 

Vill du bli medlem eller köpa allmogekor? Se under Medlemskap respektive Kontakt.

Föreningen Allmogekon
Medlemsavgiften för 2020 är 300 kr.
Föreningens medlemstidning utkommer 4 ggr per år.
Föreningens ordförande är:
Magnus Sandberg
Föreningens bankgiro 790 - 5516
Kontaktformulär

 

Uppdaterad 2019-11-19